BÀI 22: BỘ HỒ SƠ CHỨNG TỪ & QUY TRÌNH XUẤT KHẨU

Lượt xem: 0

Ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu đã giới thiệu trước đây thì ở bài viết này Taobaoexpress sẽ giới thiệu cho bạn một bộ hồ sơ xuất khẩu gồm những chứng từ gì và quy trình xuất khẩu hàng hóa ra sao.

1. Chứng từ cần có trong bộ hồ sơ xuất khẩu

Chứng từ bắt buộc gồm có:

    - Hợp đồng ngoại thương: ( Sales Contract )

    - Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

    - Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

    - Tờ khai hải quan(Customs Declaration)

    - Vận đơn (Bill of lading)

Chứng từ thường có:


Những chứng từ dưới đây có thể có hoặc không, tùy theo trường hợp thực tế của hợp đồng thương mại.

    - Tín dụng thư L/C(Nếu có):

    - Chứng từ bảo hiểm (Insurance Certificate)

    - Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

    - Chứng thư kiểm dịch (Phytosanitary Certificate)

Các loại chứng từ khác:

    - Giấy chứng nhận chất lượng (CQ - Certificate of Quality)

    - Chứng nhận kiểm định (CA - Certificate of Analysis )

    - Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)

    - Chứng thư hun trùng (Fumigation Certificate) 

2. Quy trình xuất khấu

   Quy trình xuất khẩu hàng hóa cũng tương tự với quy trình nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên trình tự các bước sẽ có sự thay đổi để phù hợp với nhập khẩu hay xuất khẩu.

   Trong một quy trình xuất khẩu hàng hóa cũng có sự khác nhau về các bước do loại hình xuất khẩu của bạn là như thế nào.

   Ví dụ như xuất khẩu bằng đường hàng không sẽ khác với xuất khẩu bằng đường biển. Tuy nhiên, dù là xuất khẩu bằng loại hình nào thì quy trình xuất khẩu cần phải có một số bước sau đây:

    - Bước 1: Ký kết hợp đồng

    - Bước 2: Kiểm tra L/C mà bên mua chuyển cho chúng ta

    - Bước 3: Xin giấy phép xuất khẩu nếu cần

    - Bước 4: Chuẩn bị hàng hóa

    - Bước 5: Thuê phương tiện vận chuyển (nếu cần)

    - Bước 6: Kiểm tra lại hàng hóa

    - Bước 7: Làm thủ tục hải quan

    - Bước 8: Mua bảo hiển (nếu cần)

    - Bước 9: Vận chuyển hàng lên phương tiện vận chuyển

    - Bước 10: Nhận tiền hàng theo thỏa thuận của hợp đồng thương mại đã ký

    - Bước 11: Giải quyết tranh chấp (nếu có)

Trên đây là các bước trong quy trình xuất khẩu hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về các thủ tục thực tế của xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển hoặc xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không thì các bạn vui lòng xem bài viết dưới đây:

 Xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển

 Xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không