QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau cho đơn hàng của mình.


CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Khi hàng/ kiện hàng của quý khách đã được vận chuyển về kho Việt Nam của Taobaoexpress, chúng tôi sẽ khẩn trương xử lý để giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi xin phép liên lạc trước để xác nhận tính xác thực của đơn hàng.


CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Taobaoexpress luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.


CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA

Taobaoexpress đưa ra quy chế giải quyết các vấn đề phát sinh về hàng hóa như sau


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất kì một công ty, tổ chức nào, và Taobaoexpress là một trong số đó.