CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Lượt xem: 2468

Dựa vào tình hình thực tế hàng hóa khi tới tay khách hàng. Ban Giám đốc Taobaoexpress đưa ra quy chế giải quyết các...