Tỷ giá: 1 NDT= VNĐ Hotline: 0969 191 444
CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Lượt xem: 179

Dựa vào tình hình thực tế hàng hóa khi tới tay khách hàng. Ban Giám đốc Taobaoexpress đưa ra quy chế giải quyết các...