CHÍNH SÁCH & QUY TRÌNH KHIẾU NẠI

Lượt xem: 1998

Sau khi hàng về đến Việt Nam, bộ phận kho và kế toán của công ty sẽ thông báo tới quý khách hàng dữ liệu hàng về.