BÀI 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Thanh toán quốc tế là công đoạn khiến nhiều người còn băn khoăn thắc mắc xem có phương pháp nào để tránh những rủi ro, tránh lừa đảo trong thanh toán hay không. Ở bài học này Taobao express sẽ giới thiệu đến các bạn các phương pháp thanh toán quốc tế được sử dụng...


BÀI 6: CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng nhất của hoạt động xuất nhập khẩu. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc tế. Những điều kiện này được thể hiện trong các điều khoản thanh toán của các hiệp định...


BÀI 7: NHỮNG RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Trong hoạt động thanh toán quốc tế, không có một phương pháp nào là đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng đều có những rủi ro nhất định. Vậy làm thế nào có thể nhận biết được những rủi ro đó, và có những giải pháp nào để hạn chế chúng một cách thấp nhất. Hãy...