CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ TỜ KHAI, THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Lượt xem: 10277

Ở bài học này TaobaoExpress sẽ hướng dẫn tất cả các bạn tính trị giá tờ khai (trị giá tính thuế), thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT)

Cách tính trị giá tờ khai (trị giá tính thuế)

Cách tính trị giá tờ khai hàng nhập khẩu

 cách tính trị giá tờ khai hải quan (trị giá thuế)

cách tính trị giá tờ khai hải quan

Trong đó:

- Trị giá hàng hóa: là trị giá lô hàng bạn mua về

- Tất cả các chi phí kéo hàng về Việt Nam: Nếu chúng ta mua hàng với giá điều kiện giao hàng là ExW, vậy chúng ta phải mất phí vận chuyển từ nhà kho của người bán đến cảng xuất đi và chi phí làm thủ tục hải quan. Nếu mua hàng ở điều kiện giao hàng khác thì chi phí này sẽ tính khác. Vì vậy chi phí này còn phụ thuộc vào điều kiện mua hàng.

- Chi phí bảo hiểm (nếu có): Nếu trong quá trình vận chuyển hàng hóa về, để đảm bảo an toàn cho lô hàng đó và chúng ta phải mua bảo hiểm thì chi phí này cũng được cộng vào cấu thành nên trị giá tờ khai

Ví dụ 1:

Nhập khẩu lô hàng máy bơm theo điều kiện giao hàng là EXW

Giá: 1000 usd

Phí vận chuyển từ kho người bán đến cảng và thủ tục tại cảng xuất: 300 usd

Phí cướp biển: 400usd

Phí mua bảo hiểm: 150 usd

=> Trị giá tờ khai = 1000 + 300 + 400 + 150 = 1850

Cách tính trị giá tờ khai hàng xuất khẩu

cách tính trị giá tờ khai xuất khẩu

Cách tính này đơn giản hơn tính trị giá tờ khai cho hàng nhập khẩu, bởi vì chúng ta chỉ cần tính giá bán tại cảng đi thôi.

Ví dụ 2:

Xuất 100 tấn viên nén gỗ với điều kiện giao hàng là FOB

Giá: 100 usd

=> Trị giá lô hàng (trị giá tờ khai) = 100 x 100 = 10.000 usd

Cách Tính thuế xuất – nhập khẩu

cach-tinh-thue-xuat-nhap-khau

Trong đó: Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu sẽ khác nhau, và tùy từng mặt hàng sẽ được quy định ở các mức khác nhau

Ví dụ 1:

Nhập khẩu lô hàng máy bơm điều kiện giao hàng EXW

Trị giá lô hàng (trị giá tờ khai) 1850 usd

Thuế nhập 10%

=> Tiền thuế nhập = 1850 x 10% = 185 usd

Ví dụ 2:

Trị giá lô hàng (trị giá tờ khai) 10.000 usd

Thuế xuất 5%

=> Tiền thuế xuất = 10.000 x 5% = 500 usd

Tính thuế VAT trong xuất nhập khẩu

cách tính thuế VAT trong xuất nhập khẩu

cách tính thuế VAT trong xuất nhập khẩu

Thuế VAT hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ sản phẩm, trong xuất nhập khẩu thì thuế VAT chỉ đánh cho các mặt hàng được nhập khẩu vào Việt Nam, còn xuất đi thì không phải chịu thêm loại thuế này. Vì bản chất của VAT là đánh vào người tiêu dùng,  nên loại thuế chỉ đánh cho các mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam với mục đích là tiêu dùng tại Việt Nam, còn các mặt hàng xuất khẩu thì đối tượng tiêu dùng là người nước ngoài nên chính phủ Việt Nam không có quyền đánh thuế VAT.

Ví dụ:

Nhập khẩu lô hàng máy bơm điều kiện giao hàng EXW

Trị giá lô hàng (trị giá tờ khai): 1850 usd

Tiền thuế nhập là: 185 usd

Thuế xuất 10%

=> Tiền thuế VAT = (1850 + 185) x 10% = 203.5 usd

Tổng tiền thuế phải nộp là: 185 usd + 203.5 usd = 388.5 usd