TÌM HIỂU VỀ TỜ KHAI XNK VÀ PHÂN LUỒNG HÀNG HÓA

Lượt xem: 10318

Như chúng ta đã biết thủ tục hải quan cực kì quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là công đoạn điền tờ khai hải quan và phân luồng hàng hóa. Chúng ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển của hàng hóa, và cũng có thể gây tốn kém chi phí, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển và thu hồi vốn của nhà xuất khẩu và thời gian nhận hàng của nhà nhập khẩu. Hôm nay TaobaoExpress sẽ cùng bạn tìm hiểu về tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như phân luồng hàng hóa như thế nào nhé

Phân luồng hàng hóa

Phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu hay còn gọi là phân luồng hải quan được xem công cụ, thủ tục và hình thức hữu hiệu giúp cơ quan hải quan thực hiện việc giám sát, kiểm tra và quản lý hàng hóa ra vào lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại, ở Việt Nam hải quan sẽ phân loại hàng hóa thành 3 luồng: luồng xanh, vàng và đỏ. Mỗi luồng hàng được phân loại nói lên mức độ đánh giá của cơ quan Hai quan đối với hàng hóa trong quá trình quản lý rủi ro

Các luồng hàng hóa

- Luồng xanh : Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trong tờ khai xuất nhập khẩu thì mục này sẽ được kí hiệu là 1. Áp dụng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hải quan.

- Luồng vàng: Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng kiểm tra chi tiết hồ sơ. Trong tờ khai xuất nhập khẩu thì mục này được kí hiệu là 2.

- Luồng đỏ: Kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa. Trong tờ khai xuất nhập khẩu thì mục này được kí hiệu là 3.

Quy trình phân luồng hàng hóa

quy trình phân luồng hàng hóa

Bước 1: Cá nhân, doanh nghiệp tạo lập tờ khai điện tử trên các phần mềm kê khai

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai,  xử lý thông tin và tiến hành phân luồng

Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa và chứng từ đối với luồng 3 (luồng đỏ) và kiểm tra thủ tục, chứng từ đối với hàng hóa thuộc luồng 2.

Bước 4: Xác nhận thông quan tại chi cục hải quan đối với hàng hóa đủ điều kiện.

Tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa

Tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa (tờ khai hải quan): là một loại văn bản mà theo đó người chủ của hàng hóa phải kê khai số hàng hóa đó cho bên lực lượng kiểm soát hải quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa vào nước ta. Ngày nay người ta sử dụng tờ khai hải quan bằng tờ khai điện tử, có nghĩa là lời khai được in trực tiếp từ phần mềm của cục hải quan, hoặc phần mềm được các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn đó là phần mềm  VNACCS/VCIS của công ty Thái Sơn.

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

tờ khai nhập khẩu hàng hóa

Thông tin chung

- Số tờ khai

- Mã phân loại kiểm tra (Mã phân luồng hàng hóa).

Hai thông tin trên thì cơ quan hải quan sẽ cấp cho các bạn

- Tên cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai

- Mã loại hình: Nêu rõ hàng hóa của bạn thuộc mã loại hình nào. Để biết được điều này thì các bạn có thể thêm chi tiết tại..........

Thông tin người nhập khẩu:

- Mã

- Tên công ty/ cá nhân

- Mã bưu chính

- Địa chỉ

- Số Điện thoại

Thông tin người xuất khẩu

- Mã

- Tên

- Mã bưu chính

- Địa chỉ

- Mã nước

Thông tin về hàng hóa

- Kê khai số vận đơn

- Địa điểm lưu kho

- Địa điểm dỡ hàng

- Địa điểm xếp hàng

- Phương tiện vận tải: Hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện vận tải và kí hiệu của phương tiện vận tải đó.

- Ngày hàng đến

- Số kiện hàng hóa

- Trọng lượng hàng hóa

- Số hóa đơn, số vận đơn

- Phương thức thanh toán

- Tổng giá trị hóa đơn

- Mã số hàng hóa (Mã HS) có liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa đó

- Mô tả hàng hóa

Bên trên là những thông tin mà khi truyền tờ khai nhập khẩu hàng hóa yêu cầu có. Về tờ khai xuất khẩu hàng hóa thì các thông tin cần điền cũng tương tự như tờ khai nhập khẩu hàng hóa cũng bao gồm thông tin người nhập khẩu, thông tin người xuất khẩu và thông tin chung về hàng hóa.

tờ khai xuất khẩu hàng hóa

Vậy Taobao Express đã giới thiệu với các bạn về phần luồng hàng hóa và quy trình phân luồng hàng hóa, cũng như tìm hiểu về tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa. Hi vọng với những thông tin trên thì các bạn cũng hiểu cũng như biết cách điền tờ khai hải quan để tiết kiệm chi phí và thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa nhất