BÀI 29: CÁCH VIẾT CV HẤP DẪN NHÀ TUYỂN DỤNG

CV là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng, là cơ sở  để nhà tuyển dụng xem xét và đánh giá ứng viên, chọn những ứng viên phù hợp trước vòng phỏng vấn.


BÀI 30: NGHỆ THUẬT PHỎNG VẤN

Nếu bằng cấp hay hồ sơ bạn gửi trước cho công ty là “vé vào cửa” của bạn để tiến tới vị trí mà nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển thì buổi phỏng vấn chính là “vòng loại” quyết định bạn có được nhận vào vị trí đó hay không. Vậy làm sao để có một...