Các Điều Khoản Giao Hàng Quốc Tế (dựa theo INCOTERM 2010)

Lượt xem: 1709

Điều khoản giao hàng quốc tế được quy định trong incoterm 2010 quy định giá cả và trách nhiệm của các bên (bao gồm cả bên bán và bên mua) trong hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy có thể nói nếu lựa chọn điều kiện giao hàng phù hợp thì có thể hạn chế được rủi ro xảy ra, ở bài học này Taobao Express sẽ giới thiệu tới các điều kiện giao hàng quốc tế hiện nay đang sử dụng. 

Theo intercom 2010 International commercial term  một bộ cá quy tắc trong thương mại quốc tế quy định có 11 điều kiện giao hàng và được chia thành 2 loại:

Các điều kiện giao hàng quốc tế

Các điều khoản giao hàng quốc tế dùng cho mọi phương thức vận tải 

Điều khoản giao hàng dùng cho mọi phương thức vận tải

EXW: Giao hàng tại xưởng

điều kiện giao hàng tạ xưởng EXW

- Người mua phải đến trực tiếp tới kho bãi của người bán để lấy hàng, vì vậy chi phí của người bán là tất cả các chi phí để giao hàng tại xưởng còn tất cả các chi phí còn lại như vận chuyển, làm thủ tục và phí thông quan, thuế xuất khẩu (nếu có), phí vận tải quốc tế,.... người mua sẽ phải chịu hết.

- Về rủi ro: Người bán chỉ chịu trách nhiệm rủi ro về hàng hóa ở tại kho của họ, khi hàng hóa đã xuất kho thì người bán cũng hết trách nhiệm. Trong quá trình này hàng hóa có xảy ra vấn đề như cháy, hỏng, vỡ thì người bán cũng không chịu trách nhiệm nữa

FCA: Giao cho nhà chuyên chở

điều kiện giao hàng cho nhà chuyên chở FCA

- Có thể giao hàng tại địa chỉ của nhà chuyên chở hay tại nơi tập kết hàng hóa của nhà chuyên chở

- Về rủi ro: Người bán sẽ phải chịu tất cả các chi phí cũng như trách nhiệm rủi ro của hàng hóa cho đến khi chúng được giao tại nơi tập kết hàng đó cho nhà chuyên chở. Tất cả các chi phí, thủ tục và rủi ro còn lại thì người mua sẽ chịu hoàn toàn.

CPT: Cước phí trả tới

điềi kiện giao hàng quốc tế CPT

Cước phí trả tới có nghĩa là trả hộ người mua các chi phí về cướp biển và bảo hiểm

- Người bán phải trả tất cả chi phí vận tải quốc tế để tới được cảng người mua, nhưng rủi ro người bán phải chịu cho đến khi hàng hóa lên tới các phương tiện vận tải và họ chỉ trả hộ người mua chi phí vận chuyển.

CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới

điều kiện giao hàng quốc tế CIP

- Người bán giúp người mua mua bảo hiểm cho lô hàng này và trả các chi phí vận tải quốc tế cho người mua

- Trách nhiệm rủi ro người bán chỉ có trách nhiệm với hàng hóa cho tới khi lên các phương tiện vận tải. Trong quá trình vận chuyển có xảy ra cháy nổ, hay mất mát gì thì người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm.

DAT: Giao hàng tại bãi

điều kiện giao hàng DAT

  • Người bán giao hàng, khi hàng hóa sau khi đã dỡ khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi đến chỉ định.
  • Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến địa điểm đó.

DAP: Giao tại nơi đến

điều kiện giao hàng tại nơi đến

Người bán giao hàng khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến đích và sẵn sàng cho việc dỡ hàng xuống địa điểm đích. Người bán chịu mọi chi phí cho đến khi hàng hóa được giao đến kho bãi của người mua nhưng không bao gồm các loại thuế (Người mua phải trả chi phí này).

DDP: Giao hàng đã trả thuế

điều kiện giao hàng đã trả thuế

Giống với điều kiện giao hàng DAP, nhưng ở DDP người bán đã chịu mọi chi phí cho đến khi hàng được giao tới tay người mua bao gồm cả các chi phí về thuế quan

Điều khoản giao hàng quốc tế cho vận tải đường biển

FAS: Giao tại mạn tàu (là giao tại nơi con tàu cập bến)

điều kiện giao hàng tại mạn tài FAS

Người bán sẽ phải chịu tất cả các chi phí và trách nhiệm, rủi ro đối với hàng hóa cho đến khi chúng được giao tới mạn tàu, đây cũng chính là nơi con tàu cập bến. Người mua bắt đầu chịu chi phí, trách nhiệm và rủi ro khi hàng hóa lên tàu bao gồm cả chi phí bốc hàng hóa lên tàu.

FOB: Giao lên tàu

điều kiện giao hàng lên tàu FOB

Người bán sẽ phải chịu chi phí, trách nhiệm và rủi ro của người bán đối với hàng hóa cho tới khi chúng đã lên tàu. Kể từ khi hàng lên tàu thì các chi phí, rủi ro còn lại thì người mua phải chịu.

Ví dụ như khi người bán đưa hàng tới cảng, hàng chưa được lên tàu nhưng không may cảng bị ngập, điều đó làm cho hàng hóa bị hỏng thì rủi ro cũng như các chi phí đó người bán hoàn toàn phải chịu. Còn khi hàng đã được đưa lên tàu thì nếu có xảy ra các rủi ro như cướp biển, cháy nổ hay chìm hàng thì người mua sẽ chịu trách nhiệm.

CFR: Trả cước tới bến

điều kiện giao hàng trả cước tới bến

Người bán sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí cho tới khi hàng hóa đến cảng của người mua, nhưng rủi ro người bán sẽ phải chịu trách nhiệm cho tới khi hàng hóa lên phương tiện vận chuyển quốc tế bao gồm rủi ro xảy ra cướp biển. Người mua sẽ phải chịu trách nhiệm và các chi phí còn lại.

Ví dụ: Trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên các phương tiện vận chuyển quốc tế không gặp cướp biển mà hàng hóa bị rơi mất hoặc hỏng hóc thì người mua sẽ đứng ra làm việc với đơn vị vận chuyển để thỏa thuận về việc bồi thường.

CIF: Tiền hàng, cướp biển, bảo hiểm tới bến

điều kiện giao hàng quốc tế CIF

Người mua sẽ phải chịu tất cả các chi phí cho tới khi hàng hóa cập cảng người bán bao gồm cả bảo hiểm hàng hóa nhưng trách nhiệm người bán sẽ phải chịu cho tới khi hàng hóa lên các phương tiện vận tải quốc tê. Còn tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển như hàng mất mát hay hỏng hóc thì người mua sẽ phải chịu.

Trong quá trình xuất nhập khẩu thì các điều khoản giao hàng quốc tế là vô cùng quan trọng, vì vậy bạn cần phải nắm thật chắc các kiến thức này, không thì sẽ rất khó khăn trong việc xác định trách nhiệm giữa các bên nếu không may rủi ro xảy ra.