CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Lượt xem: 7191

Thanh toán quốc tế là một trong những khâu quan trọng nhất của hoạt động xuất nhập khẩu. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc tế. Những điều kiện này được thể hiện trong các điều khoản thanh toán của các hiệp định thương mại, các hiệp định trả tiền, của các hợp đồng mua bán ngoại thương ký kết giữa người mua và người bán.

Điều kiện về tiền tệ

Trong thanh toán quốc tế thì các bên phải sử dụng đơn vị đơn vị tiền tệ nhất định của quốc gia nào đó. Vì vậy, trong các hiệp định và hợp đồng đều có quy định tiền tệ. Điều kiện này quy định việc sử dụng đồng tiền nào để thanh toán trong hợp đồng ngoại thương và hiệp định ký kết giữa các nước. Đồng thời điều kiện này cũng quy địn cách xử lý khi giá trị đồng tiền đó biến động. Người ta có thể chia thành hai loại tiền sau:

- Đồng tiền thanh toán (Payment Currency): Là loại tiền để chi trả nợ nần, hợp đồng mua bán ngoại thương. Đồng tiền thanh toán có thể là đồng tiền bên nhà nhập khẩu, hoặc bên nhà xuất khẩu, hoặc đồng tiền của nước thứ 3

- Đồng tiền tính toán (Account Currency): Là loại tiền được dùng để thể hiện giá cả và tính toán tổng giá trị hợp đồng.

Lưu ý: Nên chọn những đồng tiền mạnh, có giá trị quy đổi sang một đồng tiền khác một cách dễ dàng như: USD, EUR, GBR, JPY, HKD, AUD,.... vì có thể tránh được các rủi ro khi đồng tiền mất giá

cơ sở lựa chọn đồng tiền thanh toán

Điều kiện về Phương thức thanh Toán quốc tế (PTTT)

Hiện tại có 3 phương thức thanh toán quốc tế hay được sử dụng đó là

- PTTT Điện chuyển tiền

- PTTT Nhờ Thu

- PTTT Tín dụng chứng từ

Để tìm hiểu kĩ hơn về các PTTT cũng như ưu nhược điểm của từng PTTT trên, các bạn có thể tham khảo bài viết “Các Phương thức thanh toán quốc tế”.

  1. Điều kiện về thời gian thanh toán quốc tế

      - Trả ngay (Pay down)

điều kiện thanh toán trả tiền ngay

      + Trả ngay khi nhận được hàng hóa và dịch vụ (Pd at sight after received goods)

      + Trả ngay khi nhận được bộ chứng từ hàng hóa do người bán gửi qua ngân hàng.

      + Trả ngay khi nhận được điện báo của người vận chuyển về việc đã nhận và xếp hàng hóa lên tàu.

      + Trả ngay khi người bán đã thực hiện xong nghĩa vụ gửi hàng tại cảng đi.

       - Trả tiền sau (after payment)

điều kiện thanh toán trả tiền sau

        +, Trả sau một lần khi đáo hạn

=> Thời hạn được quy định trên Hối phiếu (Bill of Exchange – B/E). Mốc bắt đầu có thể là từ ngày ký phát B/E hoặc từ ngày người mua (hoặc đại diện) ký nhận B/E.

Ví dụ: Trị giá lô hàng ghi trong hợp đồng NT là 100,000$; bán chịu trong 90 ngày, lãi suất tín dụng thương mại là 0.3%/tháng (quy định trên B/E trả sau). Vậy trên BE và trên C/I sẽ ghi số tiền là 100,900$. Điều này có lợi cho cả bên mua và bán.

         +, Trả sau nhiều lần

Người bán không lập B/E và người mua phải nhờ ngân hàng đứng ra bảo lãnh thanh toán trả chậm, hai bên sẽ quy định thời gian trả chậm.

Ví dụ: một lô hàng có giá trị 650,000$ được mua bán với hợp đồng trả chậm với thời hạn là 4 tháng, trong đó trả ngay khi nhận hàng là 50,000$. Mỗi tháng còn lại sẽ trả 150,000$, lãi suất tín dụng là 0.4%/tháng.

Hàng hóa gửi đi ngày 20/03/2008 và người mua nhân được BCT vào ngày 30/03/2008, việc trả tiền được tiến hành như sau:

Lần 1: ngày 30/03/2008 thanh toán 50,000$

Lần 2: ngày 30/04/2008 thanh toán 152,400$ (150,000$ + 600,000$x0.4%)

Lần 3: ngày 30/05/2008 thanh toán 151,800$ (150,000$ + 450,000$x0.4%)

Lần 4: ngày 30/06/2008 thanh toán 151,200$ (150,000$ + 300,000$x0.4%)

Lần 5: ngày 30/07/2008 thanh toán 150,600$ (150,000$ + 150,000$x0.4%)

         - Trả tiền trước (before payment)

điều kiện thanh toán trả tiền trước

Hình thức này là ứng tiền trước một phần hoặc toàn bộ rồi sau đó người bán mới giao hàng.

Cách Lựa chọn các ngân hàng thanh toán

Một số điều kiện lựa chọn ngân hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế như sau:

- Là ngân hàng được nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu tin tưởng và ủy thác

- Những ngân hàng có mạng lưới chi nhánh, khắp trong và ngoài nước

- Có quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng trên thế giới.

- Ngân hàng có kinh nghiệm và uy tín

- Ngân hàng có swift code

Với những kiến thức về điều kiện thanh toán quốc tế, TaobaoExpress chúc các bạn có 1 thương vụ làm ăn thuận lợi